Фази на съня при бебето

Бебешкият сън значително се различава от съня при възрастните.
При бебетата лекият сън почти на всеки час се редува с дълбокия сън. Така се получава едно непрекъснато преминаване от дълбока в лека фаза на съня.

Първа фаза на бебешкия сън: Тази фаза започва със сънливото състояние на бебето, когато то постепенно започва да заспива.

Втора фаза: Това е т.нар. REM фаза на съня – по-лека фаза на съня, в която бебето може да движи очичиките си, макар и затворени, помръдва с ръчички и крачета, движи тялото си, на моменти изглежда дори неспокойно. Ако в този момент се издават по-силни или резки шумове около бебето или пък има някаква интеракция с него, то може да се събуди по-лесно. Дишането на бебето е неравномерно по време на REM фазата.  В тази фаза на съня дори се случва бебето да спре да диша за около 5-10 секунди, след което отново започва да диша с бързи вдишвания и издишвания. Това състояние на дишането му е нормално и не бива да буди притеснения у родителите.

Трета фаза: Лек сън. Дишането постепенно се успокоява и сънят вече не е толкова активен, както в предната фаза.

Четвърта фаза: Non-REM – Това е фазата на дълбокия сън. Когато навлезе в нея, бебето може да спи непробудно поне 50-60 минути. В тази фаза от съня може дори да ви е трудно да го събудите. Дишането и пулсът се забавят. Тогава бебето наиситна си почива.

Бебето преминава по няколко пъти през всички фази по време на съня си.
Преходът между фазите на съня понякога е много важен. Когато бебето е в REM фазата на съня , да речем за втори път, вместо да продължи към лекия и оттам към дълбокия сън, то би могло да се събуди, дори да заплаче или да е неспокойно. От друга страна, ако майката усети, че бебето е в REM фазата на съня, може да го успокои с едно нежно погалване по гръбчето или по ръчичката. Така преходът към дълбокия сън ще премине почти незабелязано и бебето няма да се събуди.