Тази политика на защита на лични данни урежда начина, по който Синтетик Форм ЕООД събира, използва, съхранява и разполага с информацията, събрана от потребителите на сайта sleepysparrow.com.

Лични идентификационни данни

Ние може да събираме лична идентификационна информация от потребителите по най-различни начини, включително, но не само, когато потребителите посещават сайта ни, регистрират се на сайта, правят поръчка, попълват формуляр, както и във връзка с други дейности, услуги, функции или ресурси, които предоставяме на разположение в нашия сайт. От потребителите могат да бъдат поискани, както е уместно, име, имейл адрес, адрес за кореспонденция.

В същото време, потребителите могат да посещават нашият сайт и анонимно.

Ние ще събираме лична идентификационна информация от потребителите, само ако те доброволно ни я предоставят. Потребителите винаги могат да откажат да предоставят лично идентификационна информация, с уточнението, че това може да попречи на извършването на определени дейности, свързани със сайта.

Не-лични идентификационна данни

Ние може да събираме не-лична идентификационна информация за потребителите, когато те взаимодействат с нашия сайт. Не-личната идентификационна информация може да включва името на браузъра, типа на компютъра и техническа информация за начините, по които потребителите се свързват с нашия сайт, като операционна система, интернет доставчик и друга подобна информация.

Бисквитки

С цел по-добро обслужване, нашият сайт използва „бисквитки“ (cookies). Потребителският браузър записва бисквитките на хард диска с  цел съхраняване на елементи, като например предпочитания на клиента. Потребителите могат настроят своя браузър да блокира бисквитките или да съобщава за тяхното записване. Блокирането на бисквитки се отразява на начина, по който работи уебсайтът и създава риск от нарушаване на неговата ползваемост. Блокирането на бисквитки не е възможно по отношение на строго задължителните бисквитки, без които уебсайтът не може да функционира.

Как използваме събраната информация

Синтетик форм ЕООД събира и използва събраната информация за следните цели:

  • За подобряване на обслужването на клиентите

Вашата информация ни помага да отговорим по-ефективно на вашите изисквания за услуги и поддръжка.

  • За подобряване на сайта

Ние непрекъснато се стремим да подобрим предложенията в нашия сайт въз основа на информацията и обратната връзка, която получаваме от вас.

  • За обработка на транзакции

Ние може да използваме информацията, предоставена от потребителите, когато правят поръчка, само за да се осъществи самата поръчка. Ние не споделяме тази информация с трети страни, освен до степен необходима за изпълнението й.

  • За периодично изпращане на имейл

Имейл адресът, който потребителите предоставят по време на поръчка, ще бъде използван само за изпращане на информация и новини свързани с поръчката. Може също така да бъде използван при отговор на техни запитвания и/или искания и въпроси.

Как защитаваме вашата информация

Ние сме приели подходящи практики за събиране, съхранение и обработка на данните, както и предпазни мерки за защита от неоторизиран достъп, промяна, разкриване или унищожаване на вашата лични данни, парола, потребителско име, информация за покупките и данни съхранявани на нашия сайт.

Споделяне на вашите лични данни

Ние не продаваме, разменяме или отдаваме под наем вашите лични идентификационни дани на трети страни. Ние може да споделим генерално обобщена демографска информация, несвързана по никакъв начин с лични идентификационни данни с наши бизнес партньори и рекламодатели за целите описани по-горе.

Промени в тази политика

Синтетик форм ЕООД има правото да актуализира тази политика на поверителност по всяко време. Когато го направим, обновяваме датата в края на тази страница. Ние насърчаваме потребителите често да проверяват тази страница за промени, за да бъдат информирани за това, как се грижим за защитата на личните данни, които събираме. Вие потвърждавате и се съгласявате, че е ваша отговорността периодично да преглеждате тази декларация за поверителност и да се запознавате с промените.

Вашето приемане на тези условия

Използвайки този сайт, вие се съгласявате с тази политика и с условията за ползване. Ако не сте съгласни с тази политика, моля не използвайте сайта. Ако продължите да използвате сайта след промени в тази декларация за поверителност, ще се счита, че приемате тези промени.

Контакти

Ако имате въпроси с тази декларация за поверителност, практиките на сайта или взаимодействията ви със сайта, моля свържете се с нас:

Синтетик форм ЕООД
Малинова долина, бл.1
1700 София, България
+359882 21 03 02
info@sleepysparrow.com

 

Последна промяна: 18.09.2016г.